ஈபே

ஈபேயில் கருத்துக்களை எவ்வாறு திரும்பப் பெறுவது

ஒரு பழைய பழமொழி போன்று, வாடிக்கையாளர் எப்போதும் சரியாக இருக்கிறார்… அல்லது அவர்கள் தானா? இந்த பெரிய ஆன்லைன் சந்தையில் நிறைய தவறுகள் நிகழும் என்பதால், ஈபேயில் இது எப்போதும் இருக்காது.