கூகிள், கூகிள் குரோம்

இலக்கு வலைப்பக்கத்தில் துணுக்கு உரைக்கான சிறப்பம்சத்தை Google இயக்குகிறது

இலக்கு வலைப்பக்கத்தில் தேவையான தகவல்களைக் கண்டுபிடிப்பதை கூகிள் எளிதாக்குகிறது. நிறுவனம் அதன் தேடல் முடிவுகளில் சிறப்பான துணுக்குகளை சிறப்பிக்கும் ஒரு மாற்றத்தை வெளியிடுகிறது. இலக்கு பக்கத்தைத் திறந்ததும், பிரத்யேக உரை மஞ்சள் நிறத்தில் தோன்றும். கூடுதலாக, அறிமுகம் தவிர்த்து, சிறப்பு உரைக்கு பக்கம் தானாக உருட்டப்படலாம்