கூகிள் சந்திப்பு

கூகிள் மீட்டில் திரையைப் பகிர்வது எப்படி

கூகிள் சந்திப்பு, முன்னர் Hangouts Meet என அழைக்கப்பட்டது, இது ஒரு சிறந்த வீடியோ சந்திப்பு பயன்பாடாகும். மற்ற எல்லா Google உற்பத்தித்திறன் சேவைகளுடனும், கூகிள் சந்திப்பு இலவசம், பயன்படுத்த எளிதானது மற்றும் கிட்டத்தட்ட எந்த சாதனத்திலிருந்தும் அணுகக்கூடியது. இந்த கட்டுரையில், நாங்கள் செய்வோம்